Zásady ochrany soukromí

Garantujeme ochranu osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními.

Při uchovávání osobních údajů dodržujeme všechna ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. v  platném znění ( Zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů),  a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Úmluvy č. 108 (ratifikováno Českou republikou 29. května 2001) o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat.

U nás jsou vaše data v bezpečí!

 

Více o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně soukromí