Víte, co nakupujete!!!

14. května 2019, 18:10 | V současnosti je velmi diskutované téma plnění podmínek nařízení Evropské

Unie ohledně množství chemických látek obsažených v plastech, tzv. Reach

Víte, co nakupujete!!! 

 

 

V současnosti je velmi diskutované téma plnění podmínek nařízení Evropské

Unie ohledně množství chemických látek obsažených v plastech, tzv. Reach (příloha oer-narizeni _REACH_227-20170228)

 

Týká se především velmi nebezpečného Oktabromdifenylether (DekaBDE) – zdraví nebezpečný!!!

 

Naší největší konkurencí v tomto segmentu jsou kazety dovážené z Asie, které

ve většině případů tyto podmínky nesplňují a prodejce se vystavuje riziku

postihu do výše 99.000 EUR.

 

Kazety Xerox splňují nejen nařízení Reach, ale samozřejmě také všechny

patentové a duševní vlastnictví výrobců. JSME BEZPEČNÁ ALTERNATIVA viz. oficiální prohlášení Xerox (příloha Xerox REACH) + compliances certifications.

 

 

Přílohy: