O alternativním spotřebním materiálu s Tomášem Zimánim ze společnosti Xerox

p. Zimáni, odborník na alternativní spotřební materiál

4. září 2015, 13:08 | S Tomášem Zimánim ze společnosti Xerox jsme hovořili o prodeji alternativního spotřebního materiálu a úskalích s ním spojených.

Dostalo se nejen na typy spotřebního materiálu nebo jeho výrobu, ale také na problematiku české i evropské právní a patentové legislativy.

 

1) Jaké možnosti při nákupu či prodeji spotřebního materiálu v současnosti existují na trhu a jaké mají výhody?

 Jsou dvě možnosti, které zaručují dobrou kvalitu a bezpečné používání spotřebního materiálu pro tisková zařízení. Volbou číslo jedna by měl vždy být originál, tedy spotřební materiál od výrobce tiskárny. Ten vám zajistí nejen stabilní kvalitu tisku, více vytištěných stránek a bezproblémový chod, ale i delší živostnost zařízení. A navíc jste i šetrnější k životnímu prostředí. Druhou možností je využívání alternativního spotřebního materiálu. I tuto variantu můžete u Xeroxu využít a být si jisti kvalitním tiskem a šetrností vůči tiskovému zařízení.

 

2) Co si tedy máme pod názvem alternativní spotřební materiál představit?

Jsou samozřejmě výrobci, kteří pod toto označení schovají cokoliv. A zákazník z toho může být zmatený. Pro prodejce pak hrozí riziko, že jeho zákazníci nebudou s produktem spokojeni. Obecně se neoriginálním kazetám říká alternativní, kompatibilní nebo náhrada. Rozdělit je pak můžeme na renovace (případně „refill“ – doplnění pouze tonerového prášku) a na nově vyrobené kazety (případně klony).

 

3) Můžete nám k typům alternativního spotřebního materiálu říci více?

Renovacím se dříve také říkalo „refill“. To bylo v době, kdy se použitá kazeta pouze doplnila tonerem. Naštěstí se tyhle kazety na trhu příliš neobjevují, protože byly nekvalitní. V dnešní době se pod renovací kazet skrývá, vedle naplnění tonerem, také výměna opotřebovaných komponentů. Přesto i v tomto případě je důležité, spolehnout se na osvědčené značky, u nichž máte jistou kvalitu. Další variantou jsou nové kazety neboli klony. To jsou kazety vyráběné většinou v Asii a v současné době přímo zaplavují trh. Prodávají se za neobvykle nízké ceny a ve velice špatné kvalitě. Tyto produkty ve velkém způsobují uživatelům závažné poruchy tiskových zařízení. Servisní střediska umí dnes se 100% jistotou rozpoznat, že poruchu stroje způsobila právě neoriginální tisková kazeta. A proto se na tyto poruchy nevztahují záruční opravy. Zákazník tak nakonec zaplatí za levný „klon“ více, než za originální toner: nejen, že musí zaplatit opravu zařízení, ještě je během několik dnů bez tiskárny. Kromě toho právě při výrobě těchto kazet dochází velice často k porušování patentových práv a duševního vlastnictví. S tím se všichni výrobci tiskových zařízení setkávají velice často. Stát se to může rovněž v případě renovací, tedy v situaci, kdy se doplňuje neoriginální tonerový prášek. Toto chování je protiprávní a výrobci tiskových zařízení v současné době monitorují trh a podnikají v této oblasti radikální kroky. Společnost Xerox jen během prvních pěti měsíců letošního roku odhalila několik případů, kde došlo k závažnému porušení práva duševního vlastnictví. 

 

4) Jak se k porušování autorských práv a duševního vlastnictví staví Česká republika a Evropská Unie?

Dříve bylo nutné, aby si výrobci tiskáren své patenty registrovali vždy v dané zemi prodeje. Dnes stačí patent zaregistrovat pouze přes Evropský patentový úřad a daná registrace je platná v každé zemi EU. Je zákonnou povinností každého výrobce, dovozce a prodejce alternativních spotřebních materiálů, aby registrovaná patentová práva a práva duševního vlastnictví nebyla porušována. V prodejním řetězci je právně odpovědný každý článek kromě koncového uživatele.Nelegální jednání může být pokutováno do výše pěti milionů korun, s případnou náhradou škody držitelům patentových práv. Rozsudkem za porušení těchto práv může být i zákaz činnosti nebo odnětí svobody.

 

5) Jak je na tom v této oblasti Xerox, který sám vyrábí alternativní kazety do tiskáren jiných značek?

Xerox je již více než 15 let lídrem v oblasti správy tiskových řešení, zejména u velkých korporátních zákazníků. Kvůli efektivní obnově tiskových zařízení jsme schopni pod svou správu převzít i zařízení jiných značek. Právě pro tento účel si již více než deset let vyvíjíme vlastní řadu alternativních tonerových kazet. Stejně jako u originálních tonerových kazet Xerox striktně dodržuje kvalitu výroby a mezinárodní legislativu. Alternativní kazety Xerox disponují veškerou certifikací, včetně ISO norem spojených se sestavením kazety, životním prostředím, atd. O vysokém standardu kvality svědčí třeba to, že se alternativní kazety Xerox prodávají s doživotní zárukou. Naši zákazníci alternativní tonery Xeroxu vítají – nejdříve jsme zaznamenali velkou spokojenost v oblasti správy tiskových řešení a na jejím základě vznikla poptávka i u menších zákazníků. I těmto zákazníkům vycházíme samozřejmě vstříc, nicméně do budoucna se chce Xerox zaměřovat primárně na využití alternativních tonerů právě v oblasti správy tiskových řešení.

 

6) Jaké další kroky Xerox spolu s ostatními výrobci tiskáren podnikají vůči alternativám, porušujícím duševní vlastnictví či užití ochranné známky?

V porovnání se západními zeměmi je na našem trhu podíl alternativ - přes všechna rizika a negativa - stále vysoký.  Protože je v zájmu každého dodavatele sledovat vývoj trhu, většina z nich v této oblasti podniká razantní kroky. Tak, abychom se přiblížili západnímu modelu. Xerox se soustředil na kontrolu dodržování práv duševního vlastnictví a bude v tom pokračovat po zbytek roku. Přední výrobci tiskáren se vždy snažili chránit své patenty a duševní vlastnictví. V zemích s velkým prodejním potenciálem, jako jsou Německo, Francie nebo Británie, „klony“ v dnešní době nenajdete. Tato iniciativa se postupně rozšiřuje také do států střední a východní Evropy. I společnost Xerox se čím dál víc soustředí na zamezení dovozu, výroby a prodeje kazet, které porušují patenty a práva duševního vlastnictví zapsaná v rejstříku ochranných známek. Za podpory právního oddělení postupně na takové firmy upozorňujeme. Podobné kroky můžeme očekávat od všech výrobců tiskáren.

 

7) Řekněte nám více o způsobu, jak Xerox renovace vyrábí. A na co během výroby dbá nejvíce?

Všechny alternativní kazety Xerox vyrábíme v  certifikovaném výrobním závodě, a to buď v České republice nebo i na Slovensku nebo v Maďarsku. Striktně dodržujeme všechna pravidla pro výrobu renovace, abychom neporušovali patentová a duševní práva výrobců a udrželi maximální možnou kvalitu kazet. Koupí renovace zákazník nejen pomáhá životnímu prostředí, protože vrací prázdné kazety zpět do tiskového života, ale pomáhá tím také ke zvyšování zaměstnanosti u nás a v okolních zemích.

Zdroj: http://www.rmol.cz/rozhovory/o-alternativnim-spotrebnim-materialu-s-tomasem-zimanim-ze-spolecnosti-xerox